O mně

                                                                                                                                    Jsem žena, kterou Život baví a naplňuje. 

Ing. Marcela Krčálová se představuje

Vystudovala jsem VŠ báňskou v Ostravě. Po necelých dvou letech zaměstnání ve Výzkumném ústavu nerostných surovin Kutná Hora jsem odešla                na mateřskou dovolenou (jsem matkou dvou synů). Trvale žiji v Trutnově,      kde provozuji většinu své poradenské praxe.

***

Od roku 1992 jsem spolupracovala s panem Jaroslavem Hofmanem, majitelem zásilkového knihkupectví Idyla v Trutnově, jedním z prvních "porevolučních" knihkupectví, specializovaných na knihy rozvoje ducha           a zdraví.
Od března r. 1996 jsem pracovala jako vedoucí v nově vzniklé esoterické prodejně Idyla, kterou jsem v září téhož roku koupila a dala jí nové jméno - IDEA.

V roce 2003 jsem se poprvé setkala s metodou rodinných konstelací -        na semináři paní Moa Doris Grevenstette (Německo). V letech 2006 - 2007 jsem u této lektorky absolvovala intenzivní sebe-projasňující trénink. 

Její semináře znamenaly další velký posun v mém životě a také proto jsem se rozhodla "přinést" konstelace k nám do Trutnova. Ujala jsem se organizování seminářů rodinných a systemických konstelací, které vedl PhDr. Jaroslav Simon a též se jich aktivně účastnila.

Od roku 2007 (v rámci poradenství) jsem začala provázet večerními                  i celodenními prožitkovými semináři Dynamických konstelací  a nějaký čas jsem se věnovala i masážím. Začátkem roku 2011 jsem ukončila činnost své prodejny Idea, pomohla otevřít v Trutnově čajovnu Etnica a v únoru téhož roku jsem odcestovala na téměř roční pobyt do Austrálie

***

Touha zjistit, kdo vlastně opravdu jsem, co jsou mé dary i stíny mne už před pěknou řádkou let přivedla na tuto úžasnou cestu vědomějšího a bohatšího života, kde každý den se stává dnem díkůvzdání. Neustálé sebevzdělávání     a zároveň vnitřní potřeba nejenom šířit informace, ale především svými zkušenostmi inspirovat a podporovat vyústily v rozhodnutí nabízet svůj čas, bezpečný prostor, provázení a laskavou péči lidem v nesnázích.

Aktivně jsem se zúčastnila těchto seminářů           a workshopů:

 • Tři víkendové workshopy s ohňovým tancem , vedené charizmatickým indiánem EMAHÓ a třítýdenní workshop v Leysinu (Švýcarsko), kde se propojila Cesta srdce (EMAHÓ), Cesta mysli (Lama Tarchin Rinpoche               se skupinou budhistických mnichů) a Cesta Země (moudrosti, rituály a sweetlodge se skupinou indiánů z kmene Lakota Sioux).   Tento několikadenní pobyt dodnes považuji za jeden                            z nejdůležitějších mezníků mého života.
 • základní kurz Bachovy květové terapie,
 • základní i pokračovací kurz aromaterapie u Karla Hadka,
 • základní kurz hlubinné abreaktivní psychoterapie u Andreje Dragomireckého,
 • vzdělávací program Pedagogického centra Hradec Králové - Přístupy alternativní medicíny,
 • kurz REIKI 1. 2.a 3.stupeň Usui system,
 • holotropní dýchání u PhDr.Zdeny Kmuníčkové a Michaela Vančury,
 • 2003 workshop Píseň mé duše - pěvecká dílna Idy Kelarové s neopakovatelnými terapeutickými prvky (např. čtyřdenní pobyt ve tmě ). V následujícím roce jsem již provázela účastníky stejného workshopu jako pomocník. Její práce s hlasem, s ryzostí, autenticitou a čistotou projevených emocí, spojené s nesmírně tvořivou energií mne velice oslovila.
 • Splněným snem mohu nazvat své tříleté členství  v mimořádném projektu mezinárodního sboru Apsora.

Rodinné a systemické konstelace

Většina dalších absolvovaných seminářů se týkala opět konstelační práce  pod vedením např. Wilfrieda Nellese, Manuelly Erdödy, supervizní konstelace pod vedením Jana Bílého a konference konstelací v r. 2009.

Srdeční záležitostí se pak pro mne staly šamanské konstelace Daana van Kampenhouta

 • r. 2007 - Ženská skupina Loukov (PhDr. Yvonna Lucká)
 • r. 2009 - Muzikoterapie I (Lubomír Holzer)
 • Setkání s biosyntézou (PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Barbora Janečková)

******

Tantra a masáže

V létě r. 2010 jsem ukončila školu tantrických masáží u Richarda Vojíka a Denisy Palečkové. Svoji masérskou činnost jsem následně ukotvila získáním certifikátu (masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví akreditovaný MŠMT ČR).

Tantra a tantrické masáže pro mne znamenaly cestu k sebepoznání                 v oblastech tělesného prožívání, které bývalo i v mé ženské linii tabuizované. Tím, jak citlivěji a hlouběji prožívám samu sebe, mohu snáze podporovat a provázet ženy, které jsou ochotny projít svými osobními zraněními a traumaty  a otevřít se láskyplně vztahu ke svému tělu, sexualitě, potěšení a vášni            k životu.

V současné době již individuální masáže nenabízím!

*******

Moje semináře

Od roku 2007 provázím semináři rodinných a systemických konstelací        pod názvem Dynamické konstelace. 

Na seminářích se často dotýkáme základních témat: rovnováha dávání - braní, důvěra, bezpečí, prvotní napojení s matkou skrze láskyplný dotek...

S báječnými ženami tvoříme jedinečná víkendová setkání na Lysečinkách .

*******

Poskytuji též individuální konzultace pro ty, kterým z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje práce ve skupině. 

Jsem žena, která si žije svůj obyčejný život.

Tato věta může vypadat jako klišé, ale ráda žiji ty ,,úplně obyčejné věci"           v životě, které v sobě skrývají velikou sílu, krásu, hloubku a inspiraci.

Miluji přírodu - toulání po naší krásné zemi i všude tam, kam mne Život zavane. Putování krajem je pro mne nejsilnější medicínou i modlitbou vděčnosti. Tam regeneruji, čistím svou mysl a posiluji tělo. Tam na kopcích, u studánek,          na rozkvetlých loukách či ve stínu starých stromů mé srdce zpívá.

Mám už za sebou téměř šest desítek let života a vím, že přes všechna klopýtnutí a chyby to byly dobré časy.

Stále se těším na dary dnů příštích. Miluju Čechy, mé děti, mé přátele, moji práci, učím se smířit se se svými stíny...a někdy cítím každou buňkou svého těla, že JSEM MILOVÁNA samou Existencí.

Děkuji.