O mně

                                                                                                                                    Jsem žena, kterou Život baví a naplňuje. 

Ing. Marcela Krčálová se představuje

Vystudovala jsem VŠ báňskou v Ostravě. Po necelých dvou letech zaměstnání ve Výzkumném ústavu nerostných surovin Kutná Hora jsem odešla na mateřskou dovolenou (jsem matkou dvou synů). Trvale žiji v Trutnově, kde provozuji většinu své poradenské praxe.

***

Od roku 1992 jsem spolupracovala s panem Jaroslavem Hofmanem, majitelem zásilkového knihkupectví Idyla v Trutnově, jedním z prvních "porevolučních" knihkupectví, specializovaných na knihy rozvoje ducha a zdraví.
Od března r. 1996 jsem pracovala jako vedoucí v nově vzniklé esoterické prodejně Idyla, kterou jsem v září téhož roku koupila a dala jí nové jméno - IDEA.

V roce 2003 jsem se poprvé setkala s metodou rodinných konstelací - na semináři paní Moa Doris Grevenstette (Německo). V letech 2006 - 2007 jsem u této lektorky absolvovala intenzivní sebe-projasňující trénink. 

Její semináře znamenaly další velký posun v mém životě a také proto jsem se rozhodla "přinést" konstelace k nám do Trutnova. Ujala jsem se organizování seminářů rodinných a systemických konstelací, které vedl PhDr. Jaroslav Simon a též se jich aktivně účastnila.

Od roku 2007 (v rámci poradenství) jsem začala provázet večerními i celodenními prožitkovými semináři Dynamických konstelací  a nějaký čas jsem se věnovala i masážím. Začátkem roku 2011 jsem ukončila činnost své prodejny Idea, pomohla otevřít      v Trutnově čajovnu Etnica a v únoru téhož roku jsem odcestovala       na téměř roční pobyt do Austrálie

***

Touha zjistit, kdo vlastně opravdu jsem, co jsou mé dary i stíny mne už před pěknou řádkou let přivedla na tuto úžasnou cestu vědomějšího a bohatšího života, kde každý den se stává dnem díkůvzdání. Neustálé sebevzdělávání a zároveň vnitřní potřeba nejenom šířit informace, ale především svými zkušenostmi inspirovat a podporovat vyústily v rozhodnutí nabízet svůj čas, bezpečný prostor, provázení a laskavou péči lidem v nesnázích.

Aktivně jsem se zúčastnila těchto seminářů           a workshopů:

 • Tři víkendové workshopy s ohňovým tancem , vedené charizmatickým indiánem EMAHÓ a třítýdenní workshop v Leysinu (Švýcarsko), kde se propojila Cesta srdce (EMAHÓ), Cesta mysli (Lama Tarchin Rinpoche se skupinou budhistických mnichů) a Cesta Země (moudrosti, rituály         a sweetlodge se skupinou indiánů z kmene Lakota Sioux).   Tento několikadenní pobyt dodnes považuji za jeden                      z nejdůležitějších mezníků mého života.
 • základní kurz Bachovy květové terapie,
 • základní i pokračovací kurz aromaterapie u Karla Hadka,
 • základní kurz hlubinné abreaktivní psychoterapie u Andreje Dragomireckého,
 • vzdělávací program Pedagogického centra Hradec Králové - Přístupy alternativní medicíny,
 • kurz REIKI 1. 2.a 3.stupeň Usui system,
 • holotropní dýchání u PhDr.Zdeny Kmuníčkové a Michaela Vančury,
 • 2003 workshop Píseň mé duše - pěvecká dílna Idy Kelarové s neopakovatelnými terapeutickými prvky (např. čtyřdenní pobyt ve tmě ). V následujícím roce jsem již provázela účastníky stejného workshopu jako pomocník. Její práce s hlasem, s ryzostí, autenticitou a čistotou projevených emocí, spojené s nesmírně tvořivou energií mne velice oslovila.
 • Splněným snem mohu nazvat své tříleté členství  v mimořádném projektu mezinárodního sboru Apsora.

Rodinné a systemické konstelace

Většina dalších absolvovaných seminářů se týkala opět konstelační práce  pod vedením např. Wilfrieda Nellese, Manuelly Erdödy, supervizní konstelace pod vedením Jana Bílého                a konference konstelací v r. 2009.

Srdeční záležitostí se pak pro mne staly šamanské konstelace Daana van Kampenhouta

 • r. 2007 - Ženská skupina Loukov (PhDr. Yvonna Lucká)
 • r. 2009 - Muzikoterapie I (Lubomír Holzer)
 • Setkání s biosyntézou (PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Barbora Janečková)

******

Tantra a masáže

V létě r. 2010 jsem ukončila školu tantrických masáží u Richarda Vojíka a Denisy Palečkové. Svoji masérskou činnost jsem následně ukotvila získáním certifikátu (masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví akreditovaný MŠMT ČR).

Tantra a tantrické masáže pro mne znamenaly cestu k sebepoznání  v oblastech tělesného prožívání, které bývalo i v mé ženské linii tabuizované. Tím, jak citlivěji a hlouběji prožívám samu sebe, mohu snáze podporovat a provázet ženy, které jsou ochotny projít svými osobními zraněními a traumaty a otevřít se láskyplně vztahu ke svému tělu, sexualitě, potěšení a vášni            k životu.

V současné době již individuální masáže nenabízím.

*******

Moje semináře

Od roku 2007 provázím semináři rodinných a systemických konstelací pod názvem Dynamické konstelace. 

Na seminářích se často dotýkáme základních témat: rovnováha dávání - braní, důvěra, bezpečí, prvotní napojení s matkou skrze láskyplný dotek...

S báječnými ženami tvoříme jedinečná víkendová setkání              na Lysečinkách .

*******

Poskytuji též individuální konzultace pro ty, kterým z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje práce ve skupině. 

Jsem žena, která si žije svůj obyčejný život.

Tato věta může vypadat jako klišé, ale ráda žiji ty ,,úplně obyčejné věci" v životě, které v sobě skrývají velikou sílu, krásu, hloubku      a inspiraci.

Miluji přírodu - toulání po naší krásné zemi i všude tam, kam mne Život zavane. Putování krajem je pro mne nejsilnější medicínou i modlitbou vděčnosti. Tam regeneruji, čistím svou mysl a posiluji tělo. Tam na kopcích, u studánek, na rozkvetlých loukách či         ve stínu starých stromů mé srdce zpívá.

Mám už za sebou šest desítek let života a vím, že přes všechna klopýtnutí a chyby to byly dobré časy.

Stále se těším na dary dnů příštích. Miluju Čechy, mé děti,           mé přátele, moji práci, učím se smířit se se svými stíny.

A častěji cítím každou buňkou svého těla, že JSEM MILOVÁNA samou Existencí.

Děkuji.