Individuální konzultace

                                                                                                                                      Čas, prostor a plná pozornost jen pro Vás!

Individuální konzultace

Nabízím bezpečný prostor, čas a plnou pozornost jen pro Vás a pro vše, co Vás aktuálně či delší dobu trápí či zatěžuje. Využijeme především konstelačních principů a tělesného prožívání.
  • Mohu Vám pomoci vidět Vaši současnou nelehkou či krizovou situaci z jiných úhlů pohledu a lépe pochopit širší souvislosti toho, co se právě děje.
  • Společně můžeme najít a probudit Váš vlastní léčivý potenciál, vnitřní zdroje energie, inspirace, tvořivosti.
  • Můžeme se zaměřit na větší jasnost Vašich záměrů či smyslu života.
  • Někdy nastane během konzultace čas uctít a nechat jít to, co nám již neslouží, a otevřít se novým možnostem a výzvám v životě.
  • Dotkneme se témat a jemné síly sebe-přijetí, vědomí sebe a laskavosti k sobě i k druhým.  
  • Nahlédneme na Vaši aktuální rovinu zralosti, schopnosti a ochotě důvěřovat sobě i druhým. 
  • Posílíme schopnost rozlišování, co je ve Vaší kompetenci, za koho či za co přebíráte odpovědnost, která nenáleží Vám.
  • Společně budeme zkoumat, co OPRAVDU chcete, co pro to uděláte, a také co už fakt NEMUSÍTE .
Délka jednoho setkání je 1,5 - 2 hod nebo déle - podle závažnosti tématu a aktuální potřeby klienta.                Základní cena je 800,- Kč za první hodinu konzultace, a dále 400Kč za každých započatých dalších 30 minut.

Bude mi ctí provázet Vás chvíli 

na cestě Vaším životem.

Pro účastníky seminářů i individuální práce je samozřejmostí možnost kdykoliv konzultovat stavy a situace, které se mohou objevit v rámci probíhajícího procesu a se kterými si nevědí rady.


Reference

        Stanislava Ketmanová

S Marcelkou jsem se setkala na transformačním výcviku a má intuice mě k ní ihned zavedla. Byla první a zásadní bytostí, která ovlivnila změnu mého vnímání. Její otevřenost, zemitost, nadhled a otevřená náruč mi začala otevírat oči a hledat nové životní obzory. Je to již přes 10 let a za tu dobu jsem prošla několika jejími konstelačními semináři i pobyty v Lysečinách. Když se ohlédnu zpět, tak se můj život úplně proměnil.    Opustila jsem nefunkční vzorce, dovolila jsem si být sama sebou a hlavně, všechna uvědomění předávat dál. I díky jejím vhledům jsem pochopila princip, kde se má energie zabrzdila, proč žiji život jaký žiji a jak učinit za vším TEČKU.

       Šárka Bergmanová

Díky možnosti si projít i nejniternejsimi vnlkami, s klidným, uzeměným vedením,  se vždy ráda vracím ke konstelacím            u Marcely. Zkusila jsem mnoho různých přístupů, technik, kruhů a bůhvíčeho.  Ale tato možnost mi je nejbližší                a nejmilejší. Díky za ni.

        Helena Dianová

Jsem stále na cestě ke svému Já.                  Nevím jak dlouho mi bude trvat, než      ve svém životě pochopím, co pochopit mám.
Každopádně děkuji Marcelce              za možnost individuální terapie,  která mě vždy posunula o kus blíže    k sobě. Zajímavé pro mě byly i "Rodinné konstelace" v kruhu dalších bytostí, které jsem v daný okamžik měla potkat, abych pochopila. Za to velký dík Tobě Marcelko i všem, kteří u toho kousku mé cesty byli🙏.

Dotazy a   objednávka termínu konzultace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdím e-mailem.