Čas zralosti a moudrosti 50+

Druhá polovina života

je nejvyšším zasvěcením. Prožíváme v ní nové, nečekané a dosud nepoznané chvíle, které nám připomínají, že jsme projevem posvátného tajemství. Pokud skutečně pochopíme, co se od nás v této fázi očekává, získáme nesmírné požehnání a příležitost rozvinout a vyjádřit vlastní moudrost a charakter. Můžeme se těšit z nekonečného počtu možností, jak sami sebe uzdravit a vyléčit.                                                   Angeles Arrien

Víkendové setkání žen, které po naší matce Zemi chodí                                 už více než půlstoletí.

Jak nás Život proměnil? Co pro nás znamená "přechod", co nám bere a co nám dává?        Jak vlastně stárnout? Jak se vyrovnat se ztrátami? Jsme spokojené samy se sebou                a s Životem? Co pro nás znamená Smíření či Celistvost?  Co je TEĎ pro nás důležité              a co můžeme a chceme opustit či propustit? Vnímáme smrt jako součást Života?          Znamená pro nás smrt konec všeho, nebo bránu do NE- bytí?  Co ještě chceme         prožít, abychom nelitovaly toho, co nebylo? Co ještě potřebujeme udělat či vyslovit? Jsme hluboce vděčné za čas, který nám byl dán? A co uděláme s časem, který nám zbývá?

   Otázky, které s přibývajícími léty a životními zkušenostmi nabývají stále většího významu.  A stále je mnoho věcí, o kterých se stále ještě běžně nemluví...

                                                                   *********

          Nejen pro sdílení těchto témat a střípků osobních příběhů je určen víkend 50+.    Termín bývá vypisován symbolicky v podzimním čase - v čase plískanic, kdy je nám dobře u krbu, s hrnkem horkého čaje, v důvěrné pospolitosti.


                                                Kalendář akcí:

                                     Momentálně není vypsán žádný termín.