MARCELA KRČÁLOVÁ

Prožitkové semináře, Rodinné konstelace, Čokolády Jordis´

Změň svá slova - změníš svůj svět..

Náš vnější i vnitřní svět bývá často přeplněn slovy do té míry, že často již nevnímáme jejich tvořivou sílu či energii, která má moc ubližovat a bořit.

  • Některá slova či fráze používáme ze zvyku, automaticky, aniž bychom si uvědomovali, jak ovlivňují kvalitu života a zda opravdu tvoří realitu, která dobře slouží nám  i ostatním.

Zveme vás na večerní prožitkové setkání, kde si budeme povídat a všímat energií našich dialogů s lidmi okolo, ale i dialogu vnitřního. Právě ten druhý určuje míru a kvalitu naší sebedůvěry a sebeúcty, našeho vztahu  s námi samými.
Pomocí vnímání v zastoupení ( konstelačních cvičení) budeme experimentovat s naším prožíváním energetického náboje slov, frází a vět či jejich propojením s našimi emocemi a myšlenkovými vzorci.
Účastníci se mohou stát aktivními, vědomými tvůrci svého vlastního jazyka, plného jasných rozhodnutí, laskavosti a vděčnosti a v každém okamžiku svého dalšího života ho používat způsobem, který spojuje, posiluje a dobře slouží všem.

K tříhodinovému setkání nejen nad těmito tématy Vás srdečně zve:
Marcela Krčálová - kontaktní formulář zde.

Nejbližší místa a termíny setkání

KDY A KDE SE MŮŽEME SEJÍT ?

Prosím vyberte si v mém kalendáři akcí.

 

 

Copyright © 2021  Marcela Krčálová - Průvodce osobním rozvojem

 

Webovky pro Vás