MARCELA KRČÁLOVÁ

Prožitkové semináře, Rodinné konstelace, Čokolády Jordis´

Ing. Marcela Krčálová se představuje

Vystudovala jsem VŠ báňskou v Ostravě. Po necelých dvou letech zaměstnání ve Výzkumném ústavu nerostných surovin Kutná Hora jsem odešla na mateřskou dovolenou (jsem matkou dvou synů). Trvale žiji v Trutnově, kde provozuji většinu své poradenské praxe.

Od roku 1992
jsem spolupracovala s panem Jaroslavem Hofmanem, majitelem zásilkového knihkupectví Idyla v Trutnově, jedním z prvních "porevolučních" knihkupectví specializovaných na knihy rozvoje ducha a zdraví.
Od března r. 1996
jsem pracovala jako vedoucí v nově vzniklé esoterické prodejně Idyla, kterou jsem v září téhož roku koupila dala jí nové jméno - IDEA.
Od roku 2007
(v rámci poradenství) provázím celodenními prožitkovými semináři rodinných a systemických konstelací, setkávám se s podobně naladěnými ženami nejen v tanci na Ženských kruzích, pořádám večerní povídání o principech a využití konstelací, tantry, atd. a též poskytuji individuální poradenství.
Začátkem roku 2011
jsem ukončila činnost své prodejny Idea, pomohla otevřít v Trutnově čajovnu Etnica a v únoru téhož roku jsem odcestovala na téměř roční pobyt do Austrálie. O své zážitky od protinožců se s vámi ráda podělím na večerním vyprávění s fotografiemi ze země klokanů. Nejbližší termíny a místa povídání s názvem Austrálie v mém srdci najdete v sekci Kalendář akcí.

Jsem žena, která si žije svůj obyčejný život

Tato věta může vypadat jako klišé, ale ráda žiji ty ,,úplně obyčejné věci" v životě, které v sobě skrývají velikou sílu, krásu, hloubku a inspiraci. Touha zjistit, kdo vlastně opravdu jsem, co jsou mé dary i stíny mne přivedla na úžasnou cestu vědomějšího a bohatšího života, kde každý den se stává dnem díkůvzdání. Neustálé sebevzdělávání a zároveň vnitřní potřeba nejenom šířit informace, ale především již získané prakticky využívat, vyústilo v rozhodnutí věnovat se již plně práci s lidmi... 

Aktivně jsem se zůčastnila těchto seminářů a workshopů

 • Tři víkendové workshopy s ohňovým tancem , vedené charizmatickým indiánem EMAHÓ a třítýdenní workshop v Leysinu (Švýcarsko), kde se propojila Cesta srdce (EMAHÓ), Cesta mysli (Lama Tarchin Rinpoche se skupinou budhistických mnichů) a Cesta Země (moudrosti, rituály a sweetlodge se skupinou indiánů z kmene Lakota Sioux). Tento několikadenní pobyt dodnes považuji za jeden z nejdůležitějších mezníků mého života,
 • základní kurz Bachovy květové terapie,
 • základní i pokračovací kurz aromaterapie u Karla Hadka,
 • tantrické masáže - především základní „Umění doteku“ používám stále vice a více v kombinaci s konstelacemi
 • kurz speciálních regeneračních masážních technik u Josefa Rudolfa,
 • základní kurz hlubinné abreaktivní psychoterapie u Andreje Dragomireckého,
 • vzdělávací program Pedagogického centra Hradec Králové – Přístupy alternativní medicíny,
 • kurz REIKI 1. 2.a 3.stupeň Usui system,
 • holotropní dýchání u PhDr.Zdeny Kmuníčkové a Michaela Vančury,
 • 2003 workshop Píseň mé duše - pěvecká dílna Idy Kelarové s neopakovatelnými terapeutickými prvky (např.čtyřdenní pobyt ve tmě ). V následujícím roce jsem již provázela účastníky stejného workshopu jako pomocník. Její práce s hlasem, s ryzostí, autenticitou a čistotou projevených emocí, spojené s nesmírně tvořivou energií mne velice oslovila.
 • Splněným snem mohu nazvat své tříleté členství v mimořádném projektu mezinárodního sboru Apsora.

Rodinné konstelace

V roce 2003 jsem se poprvé setkala s metodou rodinných konstelací – na semináři paní Moa Doris Grevenstette (Německo). V letech 2006 - 2007 jsem u této lektorky absolvovala intenzivní sebe-projasňující trénink v celkovém rozsahu přibližně 130 hodin. Její semináře znamenaly další velký posun v mém životě a také proto jsem se rozhodla „přinést“ konstelace k nám do Trutnova. Ujala jsem se organizování seminářů rodinných a systemických konstelací, které vedl PhDr. Jaroslav Simon v rozsahu cca 120 hodin a též se jich aktivně účastnila.
Většina dalších absolvovaných seminářů se týkala opět konstelační práce pod vedením např. Wilfrieda Nellese a Manuelly Erdödy, supervizní konstelace pod vedením Jana Bílého a konference konstelací v r. 2009.

Srdeční záležitostí se pak pro mne staly šamanské konstelace Daana van Kampenhouta

 • r. 2007 – Ženská skupina Loukov (PhDr.Yvonna Lucká)
 • r. 2009 – Muzikoterapie I  (Lubomír Holzer)
 • Setkání s biosyntézou (PhDr. Yvonna Lucká, PhDr.Barbora Janečková)

Moje semináře

Od roku 2007  provázím semináři rodinných a systemických konstelací pod názvem Dynamické konstelace pořádám celodenní prožitková setkání  Den Bohyně, Ženský kruh s doteky tantry, Dotýkání, Esence Života.
Poskytuji též individuální poradenství pro ty, kterým z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje práce ve skupině. Na seminářích se často dotýkáme základních témat: rovnováha dávání – braní, důvěra, bezpečí, prvotní napojení  s matkou skrze láskyplný dotek...

Tantra a masáže

V létě r. 2010 jsem ukončila školu tantrických masáží u Richarda Vojíka a Denisy Palečkové a svoji masérskou činnost ukotvila získáním certifikátu (masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví akreditovaný MŠMT ČR).
Tantrická cvičení či živlové masáže používám stále více a více v kombinaci s konstelacemi a  tantrické prvky se již staly nedílnou součástí a obohacením našich Ženských kruhů.
Tantra a tantrické masáže pro mne znamenají cestu k sebepoznání v oblastech tělesného prožívání, které bývalo často v našich ženských liniích tabuizované. Tím, jak citlivěji a hlouběji prožívám samu sebe, mohu snáze podporovat a provázet ženy, které jsou ochotny projít svými osobními zraněními a traumaty a otevřít se láskyplně vztahu ke svému tělu, sexualitě, potěšení a vášni k životu.


Jsem nadšenou propagátorkou poselství pro sedmou generaci mezinárodní rady 13. domorodých babiček

grandmothers

 

Copyright © 2021  Marcela Krčálová - Průvodce osobním rozvojem

 

Webovky pro Vás