MARCELA KRČÁLOVÁ

Prožitkové semináře, Rodinné konstelace, Čokolády Jordis´

Rodinné a systemické konstelace

Rodinné konstelace jsou metoda rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Jejich tvůrcem je Bert Hellinger. Metoda je používána v terapii a poradenství.

Rodinné konstelace formou semináře

Technika konstelací spočívá v sestavení jakéhosi „modelu“ rodiny, vztahu nebo jiného systému ze „zástupců“ z ostatních účastníků semináře.
Klient zformuluje svůj problém, který ho na konstelace přivedl. Terapeut klientovi doporučí, kteří lidé z jeho příběhu by měli v konstelaci vystupovat, a klient si mezi účastníky semináře vybere zástupce, kteří mu je pocitově nejvíc připomínají.
Ukazuje se, že v osobních příbězích jsou důležití nejen rodiče, sourozenci, prarodiče ale mnohdy i vzdálenější příbuzní, nebo lidé s rodinou nějak spjatí. V příbězích mívají zvlášť velký význam rodinní příslušníci, kteří jsou z vědomí rodiny vytěsněni, nebo se na ně zapomnělo. Mohou to být potracené, nebo brzy zemřelé děti, nežádoucí členové systému, nebo příbuzní s tragickým osudem.
Klient si rovněž zvolí zástupce, který bude v situaci zastupovat jeho samého. Takto vybrané zástupce klient rozestaví tak, jak si myslí, že by se rozestavili sami, kdyby byli přítomni. Výchozí rozestavení tedy odpovídá jeho vnitřnímu obrazu dotyčného systému. Proto to musí dělat soustředěně a bez ohledu na formální očekávání.
Od chvíle, kdy zástupci zaujmou své pozice, se u nich začínají projevovat charakteristické pocitové reakce. Jejich pocity v konstelaci jsou překvapivě autentické a silné. Konstelace umožňují spatřit situaci v její podstatě a často vynesou na světlo skrytou dynamiku systému. Tento jev je mnohokrát verifikovaný.
Pozorováním reakcí a dotazováním se zástupců dostáváme řadu informací o systému a o procesech, které pod povrchem systému probíhají. Zároveň vychází najevo zda v rozestavené konstelaci nechybí někdo, kdo ve skutečnosti v systému byl důležitý, či zda v systému nepřevzal někdo roli jiného člena rodiny. Přeskupováním systému, hledáním “správného“ místa pro jednotlivé členy a doplněním systému o další vyloučené anebo zapomenuté členy rodiny začíná proces, jehož hojivý účinek pociťuje nejen klient, nýbrž později celý jeho rodinný systém. Pro ostatní účastníky semináře je jejich “práce“ v rolích zástupců, ale i sama účast na semináři neobyčejně intenzívní a přináší vždy hluboké prožitky a překvapivé náhledy do jejich vlastního života.

(zdroj: wikipedia)

VIDÍME–LI VĚCI TAK, JAK JSOU, ZBUDE NÁM SPOUSTA ENERGIE NA TO, CO S TÍM

Máte-li chuť navštívit konstelační seminář Dynamické konstelace, nahlédněte do kalendáře akcí.

V současné době máte možnost navštívit moje semináře v Trutnově,  Náchodě,  Vrchlabí, Brně, Ústí nad Labem a Praze.

 

Copyright © 2018  Marcela Krčálová - Průvodce osobním rozvojem

 

Webovky pro Vás - Sylvie Novotná